Description

všetky úlohy súvisiace s podporou a obsluhou súčasnej a budúcej pracovnej sily – tých, ktorí vykonávajú alebo budú vykonávať produktívnu prácu vrátane, okrem iného, vynosenia detí a ich výchovy

Additional notes and information

Čoraz častejšie sa označuje ako „sociálna reprodukcia“ s cieľom naznačiť, že pojem má širší rozsah pôsobnosti ako len činnosti spojené s biologickou reprodukciou. Skutočnosť, že práca v oblasti reprodukcie je základom produktívnej práce, je hlavným argumentom pre ekonomickú hodnotu práce v oblasti reprodukcie. Väčšinu tejto práce vykonávajú predovšetkým ženy a je neplatená, a preto nie sú zaznamenané v národných účtoch.