Description

reproductieve arbeid omvat alle aspecten van onbetaalde en tot voor kort niet meegetelde arbeid die de reproductie van betaalde arbeid mogelijk maken. Dit omvat het krijgen van kinderen, het zorgen voor kinderen en andere taken die worden omschreven als typisch huishoudelijk en als vrouwenarbeid

Additional notes and information

Er wordt in toenemende mate gesproken van ‘sociale reproductie’ om aan te geven dat de term meer omvat dan alleen de activiteiten die verband houden met biologische voortplanting. Het feit dat reproductief werk de onmisbare basis vormt voor productief werk, is het belangrijkste argument voor het economische belang van reproductief werk. Het meeste reproductieve werk wordt voornamelijk verricht door vrouwen, is onbetaald en wordt daarom niet geregistreerd in nationale rekeningen.