Description

Kaikki tehtävät, jotka liittyvät nykyisen ja tulevan työvoiman tukemiseen ja huoltamiseen, niiden, jotka suorittavat tällä hetkellä tai tulevaisuudessa tuotannollista työtä, muun muassa raskaus ja lastenhoito

Additional notes and information

Siihen viitataan jatkuvasti enemmän sosiaalisena uusintamisena sen osoittamiseksi, että termillä on laajempi soveltamisala kuin vain biologiseen lisääntymiseen liittyvät toimet. Se, että uudistava työ on olennainen perusta tuotannolliselle työlle, on uudistavan työn taloudellisen merkityksen ensisijainen perustelu. Naiset tekevät siitä suurimman osan ja se on palkatonta, eikä sitä siksi näy kansallisessa kirjanpidossa.