Description

na tascanna go léir a bhaineann le tacú leis an bhfórsa saothair reatha agus sa todhchaí agus fónamh air - iad siúd a dhéanann obair tháirgiúil nó a dhéanfaidh obair tháirgiúil lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta dóibh, saolú agus cothú leanaí

Additional notes and information

Níos minice ná riamh 'atáirgeadh sóisialta' a thugtar air chun a léiriú go bhfuil raon níos leithne ag an téarma ná na gníomhaíochtaí a bhaineann le hatáirgeadh bitheolaíoch. Tá an obair atáirgthe mar bhunús riachtanach d'obair tháirgiúil agus sin an fáth gurb í an phríomhargóint í maidir le tábhacht eacnamaíoch na hoibre atáirgthe. Is é mná a dhéanann an chuid is mó de, agus tá sé gan íoc agus dá bhrí sin ní thaifeadtar é sna cuntais náisiúnta.