Description

wszystkie zadania kojarzone ze wspieraniem i świadczeniem usług dla obecnej lub przyszłej siły roboczej – osób, które podejmują lub podejmą się pracy produkcyjnej, w tym między innymi rodzeniem i wychowywaniem dzieci

Additional notes and information

Coraz częściej nazywa się ją „reprodukcją społeczną” aby wskazać, że termin ten ma szerszy zakres znaczeniowy niż po prostu działania związane z reprodukcją biologiczną. Fakt, że praca reprodukcyjna jest najważniejszą podstawą pracy produkcyjnej jest kluczowym argumentem na rzecz znaczenia ekonomicznego pracy reprodukcyjnej. Głównie podejmują się jej kobiety, jest bezpłatna i dlatego nieodnotowana w rachunkach narodowych.