Description

Репродуктивни рад укључује све задатке повезане са подршком и сервисирањем постојеће и будуће радне снаге – оних који врше или ће вршити продуктиван рад. Укључује породиљско одсуство и његу дјеце, али није ограничено само на те обавезе. Све више се назива „социјална репродукција” да би се указало да тај појам има шире значење од активности повезаних са биолошком репродукцијом. Чињеница да је репродуктивни рад суштинска основа продуктивног рада главни је аргумент за економски значај репродуктивног рада. Већину тога предузимају првенствено жене, а неплаћен је и стога није евидентиран у државним рачунима.