Description

julkisten, yksityisten, yksilöllisten tai yhteisöllisten palvelujen tarjoaminen vanhempien ja lasten tai lähiperheen jäsenten tarpeisiin vastaamiseksi

Additional notes and information

Näiden palvelujen ja toimintojen on oltava joustavia, jotta eri-ikäisten lasten ja muiden hoivaa tarvitsevien perheenjäsenten sekä työssäkäyvien vanhempien ja muiden perheenjäsenten erityistarpeet voidaan täyttää. Kaikilla työntekijöillä pitäisi sukupuolesta riippumatta olla mahdollisuus yhdistää palkkatyö lapsia ja muita perheenjäseniä koskeviin velvollisuuksiinsa, ja miesten aktiivista asemaa pitäisi edistää asianmukaisilla toimenpiteillä, joilla varmistetaan hoivavastuun yhdenvertainen jakaminen naisten ja miesten välillä.