Description

il-provvediment ta’ servizzi pubbliċi, privati, individwali jew kollettivi biex jilħqu l-bżonnijiet tal-ġenituri u t-tfal jew membri tal-familja immedjata

Additional notes and information

Il-flessibbiltà ta' dawn is-servizzi u l-faċilitajiet hija meħtieġa sabiex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet partikolari tat-tfal ta' etajiet differenti u ta' membri oħrajn tal-familja li jeħtieġu kura, kif ukoll tal-ġenituri jew membri familjari oħrajn tagħhom li jaħdmu. Il-ħaddiema kollha, irrispettivament mis-sess tagħhom, għandu jkollhom il-possibbiltà li jikkombinaw l-impjieg bi ħlas mar-responsabbiltajiet tagħhom għat-tfal u membri oħrajn tal-familja, u r-rwol attiv tal-irġiel għandu jiġi promoss b'miżuri adegwati li jiżguraw id-diviżjoni ugwali tar-responsabbiltajiet ta' kura fost in-nisa u l-irġiel.