Description

poskytovanie verejných, súkromných, individuálnych alebo kolektívnych služieb na uspokojenie potrieb rodičov a detí alebo členov najbližšej rodiny

Additional notes and information

Flexibilita týchto služieb a zariadení je potrebná na uspokojenie osobitných potrieb detí rôzneho veku a ostatných rodinných príslušníkov, ktorí si vyžadujú starostlivosť, ako aj ich rodičov alebo iných rodinných príslušníkov. Všetci pracovníci,bez ohľadu na pohlavie, by mali mať možnosť spojiť platené zamestnanie so svojimi povinnosťami voči deťom a ostatným rodinným príslušníkom a aktívna úloha mužov by sa mala podporovať primeranými opatreniami, aby sa zabezpečilo rovnaké rozdelenie starostlivosti medzi ženy a mužov.