Description

furnizarea de servicii publice, private, individuale sau colective menite să asigure nevoile părinților și copiilor sau pe cele ale membrilor familiei apropiate

Additional notes and information

Flexibilitatea acestor servicii și facilități este necesară pentru a satisface nevoile specifice ale copiilor de diferite vârste și ale altor membri ai familiei care au nevoie de îngrijire, precum și a părinților care lucrează sau a altor membri al familiei. Toți lucrătorii, indiferent de sex, trebuie să aibă posibilitatea de a combina munca plătită cu responsabilitățile față de copii și de alți membri ai familiei, iar rolul activ al bărbaților trebuie promovat prin măsuri adecvate pentru a asigura diviziunea egală a responsabilităților de îngrijire între femei și bărbați.