Description

pružanje javnih, privatnih, pojedinačnih ili kolektivnih usluga kako bi se udovoljilo potrebama roditelja i djece ili članova uže obitelji

Additional notes and information

Potrebna je fleksibilnost ovih usluga i odgovarajućih ustanova kako bi se udovoljilo posebnim potrebama djece različite dobi i drugih članova obitelji kojima je potrebna skrb, kao i potrebama njihovih zaposlenih roditelja ili drugih članova obitelji. Svim zaposlenicima treba bez obzira na spol biti omogućeno usklađivanje plaćenog zaposlenja s njihovim obvezama prema djeci i drugim članovima obitelji, a aktivnu ulogu muškaraca treba poticati odgovarajućim mjerama za ravnomjernu raspodjelu poslova skrbi između žena i muškaraca.