Description

poskytování veřejných či soukromých služeb jednotlivcům nebo skupinám osob za účelem uspokojení potřeb rodičů a dětí nebo nejbližších příbuzných

Additional notes and information

Poskytování těchto služeb a činnost příslušných zařízení musí splňovat požadavek pružnosti, která je nezbytná pro uspokojování konkrétních potřeb dětí různého věku a dalších rodinných příslušníků vyžadujících péči a potřeb jejich pracujících rodičů nebo jiných rodinných příslušníků. Všichni pracující bez ohledu na pohlaví by měli mít možnost spojit placené zaměstnání s výkonem odpovědnosti za děti a jiné rodinné příslušníky, přičemž by měla být prosazována aktivní úloha mužů, a to pomocí vhodných opatření pro zajištění rovnoprávného rozdělení pečovatelské odpovědnosti mezi ženy a muže.