Description

publisku, privātu, individuālu vai kolektīvu pakalpojumu sniegšana ar mērķi apmierināt vecāku un bērnu vai tuvāko ģimenes locekļu vajadzības

Additional notes and information

Šo pakalpojumu un iespēju sniegšanā ir nepieciešams elastīgums, lai apmierinātu dažādu vecumu bērnu un citu aprūpējamo ģimenes locekļu, kā arī strādājošo vecāku vai citu ģimenes locekļu īpašās vajadzības. Visiem darbiniekiem neatkarīgi no viņu dzimuma jāsniedz iespēja apvienot atalgotu darbu ar viņu bērnu un citu ģimenes locekļu aprūpes pienākumiem, un ar atbilstošiem pasākumiem jāveicina aktīva vīriešu iesaistīšanās, lai nodrošinātu aprūpes pienākumu vienlīdzīgu sadalījumu starp sievietēm un vīriešiem.