Description

het verlenen van publieke, particuliere, individuele of collectieve diensten om te voldoen aan de behoeften van ouders en kinderen of leden van de directe familieThuiszorg is verzorging en verpleging die bij cliënten thuis wordt geleverd. Ze levert verschillende soorten dienstverlening. De belangrijkste zijn verpleging, kraamzorg, huishoudelijke verzorging en persoonlijke verzorging, gespecialiseerde verzorging/verpleging.

Additional notes and information

De flexibiliteit van deze diensten en faciliteiten is vereist om te beantwoorden aan de specifieke behoeften van kinderen van verschillende leeftijden en van andere familieleden die zorg nodig hebben, evenals van hun werkende ouders of andere familieleden. Alle werkenden, ongeacht hun sekse, zouden de mogelijkheid moeten hebben om betaald werk te combineren met hun verantwoordelijkheden voor kinderen en andere familieleden, en de actieve rol van mannen zou moeten worden bevorderd met passende maatregelen om de gelijke verdeling van zorgtaken tussen vrouwen en mannen te waarborgen.