Description

Породична њега је шири концепт који покрива облике јавних, приватних, индивидуалних или колективних сервиса који треба да подрже потребе родитеља и дјеце или чланова непосредне породице.

Additional notes and information

Потребно је да ови сервиси и објекти буду флексибилни како би изашли у сусрет потребама дјеце различитог узраста и другим члановима породице који захтијевају његу, као и запосленим родитељима и другим члановима породице. Сви запослени, без обзира на пол, треба да имају могућност комбиновања плаћеног рада са сопственим обавезама према дјеци и другим члановима породице, а активна улога мушкараца требало би да буде промовисана уз адекватне мјере које треба да обезбиједе једнаку подјелу одговорности за његу између жена и мушкараца.