Description

zagotavljanje javnih, zasebnih, individualnih in kolektivnih storitev za izpolnjevanje potreb staršev in otrok ter ožjih družinskih članov

Additional notes and information

Za to da bi izpolnili specifične potrebe otrok različnih starosti in drugih družinskih članov, ki potrebujejo oskrbo, in njihovih zaposlenih staršev oz. drugih družinskih članov, je potrebna prožnost teh storitev in infrastrukture. Vsi delavci in delavke ne glede na spol, morajo imeti možnost usklajevanja plačane zaposlitve z odgovornostjo do otrok in drugih družinskih članov, pri čemer je z ustreznimi ukrepi potrebno spodbujati dejavno vlogo moških, da bi zagotovili enakopravno delitev skrbstvene obveznosti med ženskami in moškimi.