Description

świadczenie usług publicznych, prywatnych, indywidualnych lub zbiorowych mających na celu zaspokojenie potrzeb rodziców, dzieci lub innych członków najbliższej rodziny

Additional notes and information

Elastyczność tych usług i obiektów jest niezbędna do zaspokojenia szczególnych potrzeb dzieci w różnym wieku oraz innych członków rodziny wymagających opieki, a także ich czynnych zawodowo rodziców lub innych członków rodziny. Wszystkie osoby pracujące, niezależnie od płci, powinny mieć możliwość łączenia odpłatnego zatrudnienia z obowiązkami względem dzieci i innych członków rodziny. Za pomocą odpowiednich środków gwarantujących równy podział obowiązków opiekuńczych między kobietami i mężczyznami należy promować aktywną rolę mężczyzn.