Description

tilvejebringelse af offentlige, private, individuelle eller kollektive tjenester, der skal imødekomme forældre og børns eller nære familiemedlemmers behov

Additional notes and information

Det er nødvendigt, at disse tjenester og faciliteter er fleksible, så de kan imødekomme de specifikke behov hos børn i forskellige aldre, omsorgskrævende familiemedlemmer, arbejdende forældre eller andre familiemedlemmer. Alle arbejdstagere bør uanset køn have mulighed for at kombinere lønnet arbejde med ansvar for børn og andre familiemedlemmer, og mænds aktive rolle bør fremmes med passende foranstaltninger for at sikre en ligelig fordeling af omsorgsansvaret blandt kvinder og mænd.