Description

tillhandahållande av offentliga, privata, enskilda eller kollektiva tjänster för att uppfylla behoven hos föräldrar och barn eller de närmaste familjemedlemmarna

Additional notes and information

Dessa tjänster och resurser behöver vara flexibla för att uppfylla de särskilda behoven hos barn i olika åldrar och andra familjemedlemmar som behöver omsorg samt deras arbetande föräldrar eller andra familjemedlemmar. Samtliga arbetstagare, oavsett kön, ska ha samma möjlighet att förena betalt arbete med ansvar för barn och andra familjemedlemmar och mäns aktiva roll ska främjas med lämpliga åtgärder för att säkerställa lika delning av omsorgsansvar hos kvinnor och män.