Description

Породична нега је шири концепт који покрива облике јавних, приватних, индивидуалних или колективних сервиса који треба да подрже потребе родитеља и деце или чланова непосредне породице. Видети такође: усаглашавање пословног, приватног и породичног живота

Additional notes and information

Потребно је да ови сервиси и објекти буду флексибилни како би изашли у сусрет потребама деце различитог узраста и другим члановима породице који захтевају негу, као и запослених родитеља и других чланова породице. Сви запослени, без обзира на пол, треба да имају могућност комбиновања плаћеног рада са сопственим обавезама према деци и другим члановима породице, а активна улога мушкараца требало би да буде промовисана уз адекватне мере које треба да обезбеде једнаку поделу одговорности за негу између жена и мушкараца.