Description

seirbhísí poiblí, príobháideacha nó comhchoiteanna a sholáthar chun riar ar riachtanais tuismitheoirí agus leanaí nó bhaill den neasteaghlach

Additional notes and information

Tá solúbthacht na seirbhísí agus na n-áiseanna seo riachtanach chun freastal ar riachtanais áirithe atá ag leanaí darb aoiseanna éagsúla agus ag baill teaghlaigh eile a dteastaíonn cúram uathu, chomh maith lena dtuismitheoirí oibre nó baill teaghlaigh eile. Ba cheart go mbeadh an fhéidearthacht ag gach oibrí, beag beann ar a ngnéas, fostaíocht íoctha a chomhcheangal lena gcuid freagrachtaí do leanaí agus do bhaill teaghlaigh eile, agus ba cheart ról gníomhach na bhfear a chur chun cinn le bearta leordhóthanacha chun comhroinnt na bhfreagrachtaí cúraim a áirithiú idir mná agus fir.