Description

stav, kdy se ženy a muži rovnoměrně podílejí na péči o rodinu a na všech aspektech práce v domácnosti

Additional notes and information

rovné sdílení domácích povinností je nezbytným předpokladem pro dosažení skutečné genderové rovnosti a je cílem samo o sobě