Description

kvinnor och män delar omsorgsuppgifter i familjen samt arbetsuppgifter med avseende på samtliga hushållsarbetsaspekter lika

Additional notes and information

lika delning av hushållsansvar är en förutsättning för att uppnå reell jämställdhet och ett mål i sig