Description

kvinder og mænds ligelige fordeling af familiens omsorgsopgaver og opgaver forbundet med alle aspekter af det huslige arbejde

Additional notes and information

Den lige fordeling af de huslige opgaver er nødvendig for at opnå reel kønsligestilling og er et mål i sig selv.