Description

in-nisa u l-irġiel jaqsmu b'mod ugwali l-kompiti tal-kura tal-familja, kif ukoll kompiti oħra li jirrelataw ma’ kull aspett tax-xogħol domestiku

Additional notes and information

it-tqassim indaqs tar-responsabbiltajiet domestiċi huwa rekwiżit sabiex tinkiseb ugwaljanza sostantiva bejn is-sessi u għan fih innifsu