Description

Равноправна подела одговорности у домаћинству је истовремено захтев у смислу постизања суштинске родне равноправности и сама по себи циљ. Видети такође: суштинска родна равноправност

Additional notes and information

Односи се на жене и мушкарце који подједнако деле задатке неге у породици као и задатке који се односе на све аспекте рада у домаћинству.