Description

ravnomjerna raspodjela poslova skrbi za obitelj, kao i aktivnosti koji se tiču svih oblika kućanskih poslova, između žena i muškaraca

Additional notes and information

Ravnomjerna raspodjela poslova u obitelji uvjet je za postizanje stvarne rodne ravnopravnosti i sama je sebi cilj.