Description

împărțirea egală de către femei şi bărbaţi atât a sarcinilor de îngrijire din familie, cât și a sarcinilor legate de toate aspectele muncii casnice.

Additional notes and information

împărțirea egală a sarcinilor domestice este o condiție pentru obținerea egalității materiale și un scop în sine