Description

vrouwen en mannen die op gelijke wijze zorgtaken in het gezin delen, evenals taken die betrekking hebben op alle aspecten van het huishouden

Additional notes and information

de gelijke verdeling van huishoudelijke taken is een vereiste om werkelijke gendergelijkheid te bereiken en bovendien een doel op zichzelf