Description

kai moterys ir vyrai vienodai dalijasi priežiūros šeimoje ir visomis su namų ūkio darbais susijusiomis užduotimis

Additional notes and information

vienodas dalijimasis namų ūkio pareigomis yra būtina sąlyga tikrai lyčių lygybei pasiekti ir tikslas pats savaime.