Description

tascanna cúraim sa teaghlach mar aon le tascanna a bhaineann le gach gné den obair tí á roinnt go cothrom idir mná agus fir

Additional notes and information

tá sé riachtanach freagrachtaí baile a chomhroinnt chun comhionannas substainteach inscne agus sprioc ann féin a bhaint amach