Description

ženske in moški si enako delijo opravila v družini in naloge, ki zadevajo vse vidike gospodinjskega dela

Additional notes and information

Enaka delitev gospodinjskih obveznosti je pogoj, da se doseže dejanska enakost spolov, in cilj sama po sebi.