Description

provvista ta’ servizzi pubbliċi, privati, individwali jew kollettivi biex jissodisfaw il-ħtiġijiet tal-ġenituri u tat-tfal

Additional notes and information

Flessibbiltà fil-provvediment ta' dawn is-servizzi u faċilitajiet hija rekwiżit sabiex ikunu sodisfatti l-ħtiġijiet partikolari tat-tfal ta' etajiet differenti kif ukoll dawk tal-ġenituri tagħhom li jaħdmu. Il-ħaddiema kollha, irrispettivament mis-sess tagħhom, għandu jkollhom il-possibbiltà li jikkombinaw l-impjieg bil-ħlas mar-responsabbiltajiet tagħhom għat-tfal, u l-irwol attiv tal-irġiel għandu jiġi promoss b'miżuri adekwati biex tiġi żgurata d-diviżjoni ugwali tar-responsabbiltajiet tal-kura bejn in-nisa u l-irġiel.