Description

zagotavljanje javnih, zasebnih, posameznih in kolektivnih storitev za zadovoljevanje potreb staršev in otrok

Additional notes and information

Zadovoljevanje specifičnih potreb otrok različnih starosti in njihovih zaposlenih staršev zahteva prožnost v zagotavljanju teh storitev in infrastrukture. Vsi delavci, ne glede na spol, morajo imeti možnost usklajevanja plačane zaposlitve in odgovornosti do otrok, pri čemer je potrebno z ustreznimi ukrepi spodbujati dejavno vlogo moških, da bi zagotovili enako delitev skrbstvenih odgovornosti med ženskami in moškimi.