Description

publisku, privātu, individuālu vai kolektīvu pakalpojumu sniegšana ar mērķi apmierināt bērnu un vecāku vajadzības

Additional notes and information

Šo pakalpojumu un iespēju sniegšanā ir nepieciešams elastīgums, lai apmierinātu dažādu vecumu bērnu, kā arī viņu strādājošo vecāku īpašās vajadzības. Visiem darbiniekiem neatkarīgi no viņu dzimuma jāsniedz iespēja apvienot atalgotu darbu ar viņu bērnu aprūpes pienākumiem un ar atbilstošiem pasākumiem jāveicina aktīva vīriešu iesaistīšanās, lai nodrošinātu aprūpes pienākumu vienlīdzīgu sadalījumu starp sievietēm un vīriešiem.