Description

tillhandahållande av offentliga, privata, enskilda eller kollektiva tjänster för att uppfylla behoven hos föräldrar och barn

Additional notes and information

Flexibilitet i tillhandahållandet av dessa tjänster och faciliteter är ett krav när det gäller att uppfylla de särskilda behoven hos barn i olika åldrar samt behoven hos deras arbetande föräldrar. Samtliga arbetstagare, oavsett kön, ska ha möjlighet att kombinera betalt arbete med sitt föräldraansvar och mäns aktiva roll ska främjas genom lämpliga åtgärder för att säkerställa att vårdansvaret delas lika mellan kvinnor och män.