Description

levering af offentlige, private, individuelle eller kollektive ydelser for at imødekomme forældres og børns behov

Additional notes and information

Fleksibilitet i udbydelsen af disse ydelser og faciliteter er en betingelse for at kunne imødekomme de specifikke behov hos børn i forskellige aldre, såvel som deres arbejdende forældre. Alle arbejdstagere bør uanset køn have mulighed for at kombinere lønnet beskæftigelse med deres ansvar for børn, og mændenes aktive rolle bør styrkes med passende foranstaltninger for at sikre en ligelig fordeling af omsorgsansvaret mellem kvinder og mænd.