Description

Предоставяне на публични, частни, индивидуални или колективни услуги с цел удовлетворяване на нуждите на родителите и децата.

Additional notes and information

Гъвкавостта в предоставянето на тези услуги и облекчения е необходима с оглед на удовлетворяването на конкретните нужди на децата на различна възраст, както и тези на техните работещи родители. Всички работници, независимо от техния пол, следва да имат възможността да съчетават платена заетост с отговорностите си спрямо децата, а активната роля на мъжете следва да бъде насърчавана с адекватни мерки за гарантиране на равното разпределение на отговорностите за полагане на грижи между жените и мъжете.