Description

Riiklikud, era-, individuaal- või kollektiivteenused, mlle eemärk on täita lapsevanemate ja laste vajadusi

Additional notes and information

Nende teenuste paindlikkus on vajalik selleks, et vastata eri vanuses laste ja nende töötavate vanemate vajadustele. Kõikidel töötajatel peaks sõltumata soost olema võimalik ühitada tasustatud tööd ja laste eest hoolitsemist ning meeste aktiivset rolli tuleks edendada piisavate meetmetega, et tagada meeste ja naiste võrdne lapsehoiuvastutus.