Description

Брига о деци је широк концепт који покрива обезбеђивање јавних, приватних, индивидуалних или колективних услуга које одговарају на потребе деце и родитеља. Видети такође: усаглашавање пословног, приватног и породичног живота

Additional notes and information

Флексибилност у организовању услуга и објеката је предуслов задовољавања потреба деце различитих узраста и запослених родитеља. Сви запослени, без обзира на њихов пол, треба да имају могућност да комбинују запосленост (плаћени рад) са обавезама око деце, и активна улога мушкараца треба да буде промовисана адекватним мерама које ће осигурати равноправну расподелу бриге о деци између мушкараца и жена.