Description

pružanje javnih, privatnih, individualnih ili kolektivnih usluga kako bi se zadovoljile potrebe roditelja i djece

Additional notes and information

Pružanje ove vrste usluga zahtijeva fleksibilnost zbog zadovoljenja posebnih potreba djece različite dobi, kao i potreba njihovih zaposlenih roditelja. Svi zaposlenici, bez obzira na spol, moraju imati mogućnost kombinirati plaćeno zaposlenje sa svojim dužnostima prema djeci, a aktivnu ulogu muškaraca treba promicati odgovarajućim mjerama kako bi se zajamčila ravnopravna podjela skrbi između žena i muškaraca.