Description

seirbhísí poiblí, príobháideacha, aonair nó comhchoiteanna a sholáthar chun riar ar riachtanais tuismitheoirí agus leanaí

Additional notes and information

Is den riachtanas é solúbthacht a bheith ann maidir le soláthar na seirbhísí agus na n-áiseanna seo i dtéarmaí freastal ar riachtanais áirithe leanaí na n-aoiseanna difriúla agus ar riachtanais a dtuismitheoirí atá ag obair freisin. Ba cheart go mbeadh an fhéidearthacht ag gach oibrí, beag beann ar a ngnéas, fostaíocht íoctha a chomhcheangal lena gcuid freagrachtaí do leanaí, agus ba cheart ról gníomhach na bhfear a chur chun cinn le bearta leordhóthanacha chun comhroinnt chothrom na bhfreagrachtaí cúraim idir mná agus fir a áirithiú.