Description

poskytování veřejných, soukromých či individuálních služeb jednotlivcům nebo skupinám osob za účelem uspokojení potřeb rodičů a dětí

Additional notes and information

Poskytování těchto služeb a činnost těchto zařízení musí splňovat požadavek pružnosti, která je nezbytná pro uspokojení konkrétních potřeb dětí různého věku a potřeb jejich pracujících rodičů. Všichni pracující bez ohledu na pohlaví by měli mít možnost spojit placené zaměstnání s výkonem odpovědnosti za děti a prostřednictvím vhodných opatření pro zajištění rovnoprávného rozdělení pečovatelské odpovědnosti mezi ženy a muže by měla být prosazována aktivní úloha mužů.