Description

Брига о дјеци је широк концепт који покрива обезбјеђивање јавних, приватних, индивидуалних или колективних услуга које одговарају на потребе дјеце и родитеља. Флексибилност у организовању услуга и објеката је предуслов задовољавања потреба дјеце различитих узраста и запослених родитеља. Сви запослени, без обзира на њихов пол, треба да имају могућност да комбинују запосленост (плаћени рад) са обавезама око дјеце, и активна улога мушкараца треба да се промовише адекватним мјерама које ће осигурати равноправну расподјелу бриге о дјеци између мушкараца и жена.