Description

świadczenie usług publicznych, prywatnych, jednostkowych i zbiorowych w celu zaspokojenia potrzeb rodziców i dzieci

Additional notes and information

Elastyczność w świadczeniu tych usług i udogodnień jest niezbędna dla zaspokojenia szczególnych potrzeb dzieci w różnym wieku oraz ich pracujących rodziców. Wszyscy pracownicy, niezależnie od płci, powinni mieć możliwość łączenia płatnego zatrudnienia z obowiązkami względem dzieci, a czynną rolę mężczyzn należy promować właściwymi środkami, aby zapewnić równy podział obowiązków opiekuńczych między kobietami i mężczyznami.