Description

xogħol li wieħed jieħu ħsieb tal-ħtiġijiet fiżiċi, psikoloġiċi, emozzjonali u tal-iżvilupp ta’ persuna waħda jew aktar

Additional notes and information

Dawk li jirċievu l-kura huma ġeneralment identifikati bħala trabi, tfal tal-iskola, morda, persuni b'diżabiltà, u anzjani. Dawk li jipprovdu l-kura tipikament jinkludu servizzi tas-saħħa pubbliċi u privati, regolati mill-istat jew assistenti soċjali tas-settur pubbliku, aġenziji tal-fornituri tal-kura pubbliċi jew privati, intrapriżi tal-impjieg, organizzazzjonijiet volontarji u tal-kommunità, organizzazzjonijiet jew netwerks ibbażati fuq il-fidi, u qraba u ħbieb. Kuntesti u modalitajiet differenti ta' xogħol tal-kura japplikaw għal kull waħda minn dawn il-kategoriji.