Description

Старање се може, веома широко, дефинисати као брига/нега и задовољавање физичких, психолошких, емотивних и развојних потребама једне или више особа.

Additional notes and information

Примаоци неге се генерално дефинишу као бебе, деца школског узраста, болесне особе, особе са инвалидитетом и стари. Пружатељи услуга могу бити јавне и приватне здравствене установе, социјални радници у јавном сектору, приватне и јавне агенције, предузећа и раднике/це, волонтерске организације, верске организације и мреже, рођаци и пријатељи. Различити правила и модалитети могу да се примене на сваку од ових категорија.