Description

skrb za telesne, psihične, čustvene in razvojne potrebe ene ali več oseb

Additional notes and information

Prejemniki skrbi so navadno dojenčki, predšolski in šolski otroci, bolniki, ljudje z ovirami in starejši. Ponudniki skrbi so navadno javne in zasebne zdravstvene službe, socialni delavci v javnem sektorju oz. katerih status regulira država, javne ali zasebne agencije, ki ponujajo skrbstvene storitve, podjetja, prostovoljske ali skupnostne organizacije, verske organizacije ali mreže ter sorodniki in prijatelji. Pri vsaki izmed teh kategorij skrbstveno delo poteka v drugačnih okoliščinah in oblikah.