Description

Työ, jossa huolehditaan yhden tai useamman ihmisen fyysisistä, psykologisista, henkisistä ja kehitykseen liittyvistä tarpeista

Additional notes and information

Hoivan saajiksi katsotaan yleisesti pienet lapset, kouluikäiset lapset, sairaat, vammaiset ja vanhukset. Hoivan tarjoajia ovat tavallisesti julkiset ja yksityiset terveydenhuoltopalvelut, valtion sääntelemät tai julkisen alan sosiaalityöntekijät, julkiset tai yksityiset hoivaa tarjoavat yritykset, työnvälitystoimistot, vapaaehtois- ja yhteisöjärjestöt, vakaumukselliset järjestöt tai verkostot sekä sukulaiset ja ystävät. Hoivatyön puitteet ja toteutus vaihtelevat eri toimijoiden välillä.