Description

muncă ce constă în a avea grijă de nevoile fizice, psihice, emoționale și de dezvoltare ale uneia sau mai multor persoane.

Additional notes and information

Destinatarii identificați ai îngrijirii sunt în general copiii mici, școlarii, bolnavii, persoanele cu handicap și bătrânii. Furnizorii de îngrijiri sunt de regulă servicii publice și private de sănătate, asistenți sociali reglementați de stat sau publici, agenții publice sau private de furnizare de îngrijiri, firme de ocupare a forței de muncă, organizații voluntare sau comunitare, organizații sau rețele bazate pe credință și rude sau prieteni. Fiecărei categorii îi corespund situații și metode de lucru diferite.